Starka varumärken – kundens självklara val

Det finn en uppsjö av varumärken – men endast ett fåtal som är kundens självklara val. Vad är det då som gör att vissa lyckas och andra inte? Idag håller kunden i taktpinnen och det blir allt svårare att nå dem i det intensiva mediebruset. Därför är det helt avgörande att företaget känner sin kund och förstår dess unika behov. För det är ju den som kommer med rätt budskap vid rätt tillfälle som vinner kundens uppmärksamhet och blir top-of-mind.

Löpande process för varumärkesuppföljning

Alla varumärken genomgår en tillväxtfas, en mognadsfas och sedan en stagnation. Origo Group erbjuder verktyg för att förstå styrkan i varumärket i respektive fas och vilka åtgärder som behöver stå i fokus. Detta för att optimera varumärket genom hela livscykeln – och förlänga den. Genom att satsa på rätt aktiviteter och effektiv uppföljning skapas de bästa förutsättningarna för att identifiera de värdeskapande aktiviteterna.

KPI:er och strategiska beslutsunderlag kopplat till varumärke

Ett starkt varumärke kan möta kundens funktionella- såväl som emotionella behov. Origo Group har metoder för att jämföra hur ditt varumärke står sig mot konkurrenternas. Vi tittar på mätvärden som Brand equity, Brand image, Brand funnel och Brand personality. Vi genomför även mer djuplodande kartläggningar av ditt varumärke, så som att ta fram relevanta KPI:er. Dessa kan följas upp i löpande undersökningar vilket gör att ni kan agera snabbt om något värde inte levererar enligt plan.

Att mäta effekten av kampanjer

På den taktiska nivån görs många kampanjer via olika kanaler för att förstärka resan mot det strategiska målet. Alla kampanjer bör följas upp för att se att de tillför värde. Här kan Origo Group hjälpa till med kampanjmätningar, effektmätningar och förtester av kampanjmaterial för att se att kampanjerna ligger i linje med utsatta mål.

Både kvantitativ och kvalitativ expertis

I den djuplodande analysen av ett varumärke krävs ofta en kvalitativ ansats för att på djupet förstå kundernas drivkrafter – både emotionella och rationella. Här har Origo Group både omfattande kvalitativ och kvantitativ expertis för att hjälpa er vidare i varumärkesresan. Vi levererar alltid våra analyser ihop med tydliga rekommendationer och råd för att hjälpa våra kunder vidare i sitt varumärkesarbete. För att starta aktiveringen av resultaten i er organisation kan vi även hjälpa till med workshops.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99

Peter Götenstedt

076-695 18 99

Henrik Brandes

0708-99 97 95

Roger Söderkvist

0702-74 66 16

Helen Borgardt

0705-67 74 50

Maria Hildell

0709-58 10 30

Du har säkert hört ett uttryck florera de senaste åren - Brand Equity. Men känner du dig osäker på vad det egentligen innebär? I det här inlägget går vi grundligt igenom begreppet med förhoppningen att det ska hjälpa dig på din varumärkesresa. 

Kooperativa hyresrätter – något för Stockholmarna

Många är positiva till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform. Det visar en undersökning som Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, har låtit göra i Stockholms län. Undersökningen som genomfördes av Origo Group under hösten visar att 57 procent av Stockholmarna är positiva till kooperativa hyresrätter. 

Kooperativa hyresrätter – något för Stockholmarna

Många är positiva till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform. Det visar en undersökning som Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, har låtit göra i Stockholms län. Undersökningen som genomfördes av Origo Group under hösten visar att 57 procent av Stockholmarna är positiva till kooperativa hyresrätter. 

Med 80 000 löpare i sju olika lopp har Göteborgsvarvet vuxit till ett sex-dagars evenemang. En publikundersökning genomförd av Origo Group...