Case: IKEA

Så ökade IKEA omsättningen med feedbackterminaler – på bara 3 veckor!

IKEA ville veta vad som skulle ge deras kunder en mer positiv upplevelse – och samtidigt öka sin försäljning. Kravet var enkelhet och att metoden på kort tid kunde hitta den detalj de skulle tjäna mest på att förbättra. Lösningen blev våra feedbackterminaler där enkäter besvaras på 8 sekunder, och på endast 3 veckor ökade IKEA omsättningen. Fyll i formuläret nedan för att se vad IKEA gjorde vecka för vecka.

Fyll i formuläret för att få veta hur IKEA gjorde

Vill du veta mer?

ted axelsson origo group

Mer om våra feedbackterminaler

FEEDBACKTERMINALER

Få smart feedback på bara 8 sekunder

CASE ICEHOTEL

Från pappersenkäter till moderna självinsamlande feedbackterminaler