Ökad omsättning på Ikea

Så ökade IKEA omsättningen med feedbackterminaler – på bara 3 veckor!

IKEA ville veta vad som skulle ge deras kunder en mer positiv upplevelse – och samtidigt öka sin försäljning. Kravet var enkelhet och att metoden på kort tid kunde hitta den detalj de skulle tjäna mest på att förbättra. Lösningen blev våra feedbackterminaler där enkäter besvaras på 8 sekunder, och på endast 3 veckor ökade IKEA omsättningen.

Vecka 1

På bara en vecka fick IKEA in tusentals svar på frågorna som ställdes genom feedbackterminalen. Många kunder visade sig vara missnöjda och satte lågt betyg på “prisvärdhet”. IKEA behövde hitta ett sätt för att förbättra intrycket av prisvärdheten och på så sätt skapa fler nöjda kunder, utan att behöva sänka priserna.

Vecka 2

Under vecka 2 fick kunderna ge sitt intryck av prisvärdheten på de olika produktgrupperna så som soffa, förvaring och bord. Detta för att få fram var bristen fanns och inte justera priserna överallt. Det visade sig att bäddsofforna var kategorin med flest missnöjda kunder när det kom till prisvärdhet.

Vecka 3

IKEA ville inte springa på alla bollar (i detta fall genom att förändra allt som har med bäddsoffor att göra) utan istället springa på bollen som gjorde störst skillnad. Genom att byta frågor i feedbackterminalen hittade de snabbt problemet: bäddsoffan som var lite dyrare än de andra stod i början av varuhuset och där fanns ingen information om varför den var dyrare än andra. Intrycket blev att kunden fick lite för pengarna.

Lösningen

Genom att flytta bäddsoffan från starten till mitten av avdelningen samt informera om funktionerna som gjorde den något dyrare blev känslan av prisvärdhet bättre. Direkt efter förändringen kom kunderna in med en mer positiv inställning – och fler bäddsoffor såldes. Det IKEA behövde för att vända på missnöjd kund till nöjd kund var 3 veckor, en enkät på 8 sekunder och en forskningsbaserad metod.

samla in feedback löpande

Snabb feedback – ett måste i den moderna världen

Nu kan vi erbjuda ett nytt sätt att följa kunders och medarbetares upplevelse i den fysiska miljön. Genom våra moderna feedbackterminaler får du svar i realtid vilket gör att du kan agera direkt.

Läs mer

Kontakta mig för gratis demo!

Fler case

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer

Kundresekartläggning med djupintervjuer hos Cnema

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Biografen har ett helhetstänk som omfattar bio, mediepedagogik, skapande och externa samarbeten. För att kunna utveckla verksamheten på ett relevant sätt tog Cnema hjälp av Origo Group till att utföra en kundresekartläggning med djupintervjuer.
läs mer