Produkt och konceptutveckling

Varför testa produkt och konceptutveckling

Syftet med koncept-/produkttester är att få till en lyckad lansering eller förbättra en produkt som redan finns på marknaden. Är konceptet tillräckligt attraktivt för att ta vidare till nästa steg? Lever produkten upp till konceptets löften? Med en väl testat produkt/koncept säkrar du leveransen till marknaden.

Det här kan Origo Group hjälpa dig med

  • Koncept/idégenerering – Fokusgrupper, Djupintervjuer
  • Koncepttester – Fokusgrupper, Djupintervjuer, Acceptanstester
  • Produkttester – Observationstester, Smaktester, Användnings/funktionstester
  • Namntester – Associationstester, Preferens/acceptanstester
  • Förpackningstester – Funktionstester, Preferens/acceptanstester
  • Marknadsprognoser – Koncept/produkttest