Skol­undersökning

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola

Origo Group är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola. Genom åren har vi byggt upp en gedigen kunskap om kvalitetsundersökningar inom skolan. Vi är medvetna om komplexiteten, känner till fallgroparna och kan med god planering förebygga dem för att säkerställa en leverans av hög kvalitet.

Vi hjälper er med underlag för att förbättra helheten

Varje år genomför vi över 600 000 intervjuer och enkäter med elever, vårdnadshavare och lärare inom den svenska skolan. Undersökningarna vi genomför berör: 

  • Hur kvaliteten på skolgången upplevs
  • Hur det kommer sig att en elev/vårdnadshavare väljer en viss skola/förskola
  • Hur många som kan tänka sig att välja en viss skola/gymnasieprogram i framtiden (elevprognos)
  • Drog- och alkoholvanor hos elever på högstadiet och gymnasiet. (Årskurs 9 i grundskolan, årskurs 2 på gymnasiet)

Möt utmaningarna med ett starkt varumärke

En utmaning som både kommuner och fristående aktörer står inför är att vissa förskolor/skolor är mer populära att välja än andra. Det fria skolvalet har inneburit en ökad konkurrens om barnen/eleverna och den geografiska betydelsen spelar en allt mindre roll. För att möta dessa utmaningar krävs det att varje skola har ett starkt varumärke, och det är något som Origo Group kan hjälpa till med att skapa.

Visuell återrapportering via Pilen och OriGoLive

Återrapportering sker via våra webbaserade system Pilen och OriGoLive. Resultatet från en uppdragsgivares samtliga undersökningar och annan data integreras i systemet, och redovisas på ett och samma ställe. Lösningarna levereras i linje med våra standardlösningar eller skräddarsys för att passa beställarens krav på layout och innehåll. Självklart finns exportmöjligheter till exempelvis Powerpoint.

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. Som ett led i detta arbete behöver kvalitet mätas genom enkäter i förskola och skola där både elever, föräldrar och personal besvarar enkäten.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Peter Linsér

0706-97 85 05

Barbro Eriksson

0708-23 67 45

Per Rylander

0708-15 06 26

Resultatet av årets undersökning visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. 

Nyhetsarkiv