Marknads­undersökning

Varför göra en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning ger er värdefulla insikter om era målgrupper – insikter som i slutändan kan öka försäljningen. Dessutom förser marknadsundersökningen er med kunskap om marknadsläget inom er bransch såväl som att den kan ligga grund för beslut gällande exempelvis prissättning, distribution och val av marknadskanaler.

Identifiera rätt kundsegment

Origo Group har effektiva lösningar för att identifiera de kundsegment som är mest gynnsamma att rikta sig till. Genom rätt segmentering skapar ni effektivare marknadsföring, relevantare erbjudanden och nöjdare kunder. Detta lägger i sin tur grunden för ett starkare varumärke såväl som ökad lönsamhet.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Peter Götenstedt

076-695 18 99
peter.gotenstedt@origogroup.com

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunden@origogroup.com

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com

Fler lojala och nöjda kunder

När marknadsundersökningen är genomförd och ni har hittat rätt målgrupp är det minst lika viktigt att fortsätta mäta kundnöjdheten. Net Promoter Score (NPS) är ett av de vanligaste måtten och ett viktigt nyckeltal som visar vilket intryck ni som företag lämnar hos era kunder. NPS-enkäten är en bra utgångspunkt för vidare analyser om hur ni behåller de lojala kunderna.