Skolundersökning

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola

Origo Group är störst i Sverige när det gäller skolundersökningar och utvärdering av svensk förskola och skola. Med vår långa erfarenhet av kvalitetsundersökningar kan vi hjälpa dig att stärka varumärket, förstå eleverna och få rätt underlag till både långsiktiga och kortsiktiga beslut.

Vi vet att det idag är hård konkurrens om eleverna och att det fria skolvalet påverkar både kommuner och fristående aktörer. I oroliga tider är det även viktigt att kunna mäta för att se att man tar rätt beslut framåt. Här kan vår kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp. Genom att möta förskolans/skolans alla utmaningar krävs ett starkt varumärke – och det är någonting vi på Origo Group kan vara med och skapa.

Våra skolundersökningar

Origo Group är störst i Sverige när det kommer till utvärdering av svensk skola och varje år hjälper vi såväl Skolinspektionen som kommuner och privata aktörer med undersökningar inom just skola. Vi utför exempelvis:

  • Elevenkät