Skolundersökning

VI ÄR STÖRST I SVERIGE NÄR DET GÄLLER UTVÄRDERING AV SVENSK SKOLA

Origo Group är störst i Sverige när det gäller skolundersökningar och utvärdering av svensk förskola och skola. Med vår långa erfarenhet av kvalitetsundersökningar kan vi hjälpa dig att stärka varumärket, förstå eleverna och få rätt underlag till både långsiktiga och kortsiktiga beslut.

Vi vet att det idag är hård konkurrens om eleverna och att det fria skolvalet påverkar både kommuner och fristående aktörer. I oroliga tider är det även viktigt att kunna mäta för att se att man tar rätt beslut framåt. Här kan vår kunskap och erfarenhet vara till stor hjälp. Genom att möta förskolans/skolans alla utmaningar krävs ett starkt varumärke – och det är någonting vi på Origo Group kan vara med och skapa.

Våra skolundersökningar

Origo Group är störst i Sverige när det kommer till utvärdering av svensk skola och varje år hjälper vi såväl Skolinspektionen som kommuner och privata aktörer med undersökningar inom just skola. Vi utför exempelvis:

Detta får du hjälp att mäta vid en skolundersökning

Varje år genomför vi över 600 000 intervjuer och enkäter med elever, vårdnadshavare och lärare inom den svenska skolan. Skolundersökningarna vi genomför berör:

  • Hur kvaliteten på skolgången upplevs
  • Hur det kommer sig att en elev/vårdnadshavare väljer en viss skola/förskola
  • Hur många som kan tänka sig att välja en viss skola/gymnasieprogram i framtiden (elevprognos)
  • Drog- och alkoholvanor hos elever på högstadiet och gymnasiet. (Årskurs 9 i grundskolan, årskurs 2 på gymnasiet)

Få resultaten i branschledande systemet OriGoLive

Både genomförande, resultatredovisning och analys sker i våra branschledande system OriGoLive och Pilen. Här samlas och skräddarsys all data för att passa in på dina krav på exempelvis layout och innehåll. Våra system är anpassade efter skolans behov och här går det enkelt att exempelvis jämföra tjejers resultat mot killars, elever mot föräldrars och årskurser mot varandra. Du kan även göra jämförelser över tid, ranka olika grupper och genomföra statistiska prioriteringsanalyser. Systemen är behörighetsstyrda och självklart finns exportmöjligheter till Powerpoint och Excel.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Peter Linsér

Gör en snabb pulsmätning – få svar i realtid

Passa på att ta pulsen på klassen, utvärdera kursen eller något helt annat. Det blir mer och mer populärt med korta och täta uppföljningar och därför erbjuder vi effektiva pulsmätningar som kan vara bra som komplement till exempelvis skolinspektionens kvalitetsmätningar. Med våra verktyg kan du i realtid få feedback och svar från exempelvis elever, vårdnadshavare eller medarbetare.

Mer inom skola

skolundersökning

Brukarundersökning inom förskola och skola