Coor Medarbetarundersökning

Coor är ett börsnoterat facility managementbolag och en av de största aktörerna på den nordiska marknaden. Varje år genomför Origo Group årliga medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Mätningarna är samordnade vilket betyder att de genomförs, analyseras och rapporteras samtidigt och på ett enhetligt sätt inom de nordiska länderna.

Origo Group koordinerar och genomför medarbetarundersökningen och kundundersökningen som vänder sig till samtliga medarbetare och kontaktpersoner inom kundföretagens olika verksamhetsdelar. Arbete och rapportering sker med hjälp av Origo Groups portallösning Rezponse. Resultaten utgör underlag för Coors löpande uppföljnings- och förbättringsarbete internt och externt, både lokalt, nationellt och på koncernnivå.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?