Kundundersökning:
Särnmark Assistans

Särnmark Assistans, som ordnar personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning, har efter många års regelbunden mätning fått hela verksamheten att engagera sig i resultatet.
Alla avdelningar kan påverka servicen till våra kunder vilket innebär att varje avdelning skapar en handlingsplan som de följer och uppdaterar under året, säger Denise Swartling, kommunikationschef på Särnmark Assistans.

Sedan 2014 har Särnmark Assistans gjort kundundersökningar med Origo Group för att ge kunderna en chans att, helt anonymt, berätta hur de tycker att företaget sköter sig. Resultaten ger värdefulla insikter om hur de ska prioritera och förbättra.

– Vi vill ge våra kunder ett sätt att vara med och påverka Särnmärks utveckling, säger Denise Swartling.

Insikterna från kundundersökningen ger underlag för dialog om styrkor, förbättringsområden och utveckling av verksamheten. Varje avdelning tar fram en egen handlingsplan och jobbar aktivt med de ny insikterna under hela verksamhetsåret. När alla Särnmarks tjänstemän inkluderas i resultaten skapas både ny motivation och gemenskap. Målet är alltid att förbättra sig inför nästa mätning.

Kommer ni fortsätta göra mäta och följa upp även framåt?

–  Ja, det kommer vi. Alla i verksamheten nyttjar resultatet, säger Denise Swartling.

Läs mer om Särnmarks kundundersökning här.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Denis Zgela

076-893 29 18
denis.zgela@origogroup.com