HR och Medarbetare

Ditt viktigaste förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare. Våra konsulter handleder er i arbetet och att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

Vårt erbjudande för HR och medarbetare

 • En bank med enkätfrågor som är validerade och som vi vet fungerar
 • Spetskompetens inom medarbetarundersökningar och analys
 • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
 • Kundanpassade lösningar
 • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
 • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
 • Systemlösningar och visualisering av data

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med medarbetarundersökningar?

Hör av dig så berättar vi mer!

Charlotte Biesert

0706-26 18 46
charlotte.biesert@origogroup.com

Maria Lindmark

0706-38 36 37
maria.lindmark@origogroup.com

Fredrik Knutsson

0707-12 63 85
fredrik.knutsson@origogroup.com

Anna Bergman

0709-62 81 81
anna.bergman@origogroup.com

Vad ni får ut av en väl genomförd undersökning

 • Aktuell kunskap om medarbetarnas uppfattning om t.ex. arbetssituation, motivation och engagemang, syn på arbetsgivaren och utvecklingsmöjligheter
 • Nyckeltal att följa över tid, t.ex. MMI (Motiverad Medarbetar-Index), HME (hållbart Medarbetarengagemang, Ledarskapsindex) och eNPS (employee Net Promoter Score ®)
 • Konkret feedback på ledarskapet
 • Analys av värderingar, arbetsmiljö, arbetssätt
 • Fördjupad analys där exempelvis identifiering av ”riskgrupper” eller kriterier som kännetecknar framgångsrika enheter/avdelningar
 • Analys av samband mellan undersökningsresultat och hårda fakta, som exempelvis sjukfrånvaro och olika lönsamhetsmått