HR och Medarbetare

Ditt viktigaste förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare. Våra konsulter handleder er i arbetet och att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

Vårt erbjudande för HR och medarbetare

 • En bank med enkätfrågor som är validerade och som vi vet fungerar
 • Spetskompetens inom medarbetarundersökningar och analys
 • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
 • Kundanpassade lösningar
 • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
 • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
 • Systemlösningar och visualisering av data

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med medarbetarundersökningar?

Hör av dig så berättar vi mer!

Vad ni får ut av en väl genomförd undersökning

 • Aktuell kunskap om medarbetarnas uppfattning om t.ex. arbetssituation, motivation och engagemang, syn på arbetsgivaren och utvecklingsmöjligheter
 • Nyckeltal att följa över tid, t.ex. MMI (Motiverad Medarbetar-Index), HME (hållbart Medarbetarengagemang, Ledarskapsindex) och eNPS (employee Net Promoter Score ®)
 • Konkret feedback på ledarskapet
 • Analys av värderingar, arbetsmiljö, arbetssätt
 • Fördjupad analys där exempelvis identifiering av ”riskgrupper” eller kriterier som kännetecknar framgångsrika enheter/avdelningar
 • Analys av samband mellan undersökningsresultat och hårda fakta, som exempelvis sjukfrånvaro och olika lönsamhetsmått

Hållbart Medarbetar Engagemang – HME

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). För att skapa ett underlag för de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Vi hjälper er att mäta HME som en del i er ordinarie medarbetarundersökning eller som en fristående medarbetarenkät. Våra konsulter på Origo Group har gedigen erfarenhet av att mäta HME och vet vilket underlag som behövs och på vilket sätt det bör mätas.

Case

Coor Medarbetarundersökning

Coor är ett börsnoterat facility managementbolag och en av de största aktörerna på den nordiska marknaden. Varje år genomför Origo Group årliga medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Mätningarna är samordnade vilket betyder att de genomförs, analyseras och rapporteras samtidigt och på ett enhetligt sätt inom de nordiska länderna.

Läs mer