HR och Medarbetare

Ditt viktigaste förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare. Våra konsulter handleder er i arbetet och att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

Vårt erbjudande för HR och medarbetare

  • En bank med enkätfrågor som är validerade och som vi vet fungerar
  • Spetskompetens inom medarbetarundersökningar och analys
  • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
  • Kundanpassade lösningar
  • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
  • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
  • Systemlösningar och visualisering av data