Case

Våra kunder är både strategiska och strukturerade i sitt insiktsarbete. Här delar kunder från både privata och offentliga verksamheter med sig av hur träffsäkra insikter gör det enklare att fatta bra beslut.

Löpande varumärkestracker hos Stångåstaden

Bostadsbolaget Stångåstaden har gått från att göra klassiska varumärkesundersökningar en gång per år till att löpande följa varumärket över tid. Fördelarna är många. Hör Heidi Berger, marknadschef på Stångåstaden, berätta.
läs mer

Svenska kyrkans medlems- och varumärkesundersökningar

Svenska kyrkan ställde under pandemin om snabbt men fortsatte att mäta och undersöka regelbundet – precis som innan. Insikterna hjälper dem att vara relevanta och enar församlingarna och varumärket. Hör Magdalena Widmark, analysansvarig på Svenska kyrkan, berätta hur de arbetar med undersökningar och hur de får med hela verksamheten.
läs mer

Helsingborgshems värde av Livesteps

De årliga mätningarna inom kundnöjdhet blev snabbt inaktuella och hamnade i skrivbordslådan. För att bli mer snabbrörliga med att få löpande insikter och feedback från kunder började Helsingborgshem att använda sig av Livesteps.
läs mer

Kalmarhems ökade förtroende hos kunderna

Kalmarhem ville hitta nya vägar framåt där målet var att öka förtroende hos kunderna och komma i topp när kund ska välja hyresvärd. Lösningen? Onlinesystemet Livesteps!
läs mer

Varumärkesundersökning för Skola 24

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar och idag nyttjar de resultaten för bästa framfart.
läs mer

Parks and Resorts

Parks and Resorts genomför därför dagliga gästundersökningar i alla sina parker. Undersökningarna ger en aktuell bild av vad gästerna tycker om alla delar av verksamheten och värdefull information om något inte är som det ska och behöver åtgärdas.
läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer

Resvaneundersökning för Trafikanalys

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer

Varumärkesmätning för Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.
läs mer

Se fler