Samhällsutveckling2019-10-10T13:10:56+00:00

Samhälls-
utveckling

En positiv
samhällsutveckling

En positiv samhällsutveckling bygger på att skapa en bättre service till alla de som verkar och lever inom samhällets ramar. Origo Group ser till att rätt beslut fattas inom en rad olika områden. Vi hjälper med beslutsunderlag inom exempelvis trafik/infrastruktur, myndighetsutövning, skola, vård/omsorg och samhällsbyggnad.

Konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet publicerar månatligen Konjunkturbarometern Hushåll, en del av Sveriges officiella statistik som också ingår i Europeiska kommissionens harmoniserade konjunkturbarometrar.

Våra uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns landsting/regioner, statliga myndigheter/verk, utredningar, kommuner, universitet, statliga bolag samt privata aktörer som utför uppdrag åt den offentliga sektorn. Behoven varierar kraftigt och styrs ofta av våra beställares regleringsbrev och uppdrag. Vi bidrar också till att de verksamheter som bär ansvaret för samhällsutvecklingen är väl fungerande sett till hög nöjdhet hos deras kunder/brukare och ett högt engagemang hos deras medarbetare.

Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning

Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden 

Våga Visa

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. Som ett led i detta arbete behöver kvalitet mätas genom enkäter i förskola och skola där både elever, föräldrar och personal besvarar enkäten.

Kollektivtrafikbarometern –  mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med beslutsunderlag inom samhällsutveckling?

Hör av dig så berättar vi mer!

Roger Söderkvist

0702-74 66 16

Henrik Brandes

0708-99 97 95

Peter Linsér

0706-97 85 05

Barbro Eriksson

0708-23 67 45

Anders Johansson

0709-32 85 70

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Störst är tillväxtviljan i Kalmar län, Norrbotten och Skåne. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som Origo Group genomfört på uppdrag av Almi. 

De vann årets Nöjd Studbo

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo som Origo Group genomför på uppdrag av Studentbostadsföretagen. I år delades för första gången priset Årets klättrare ut i flera kategorier för att premiera utveckling och förbättring.  

De vann årets Nöjd Studbo

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo som Origo Group genomför på uppdrag av Studentbostadsföretagen. I år delades för första gången priset Årets klättrare ut i flera kategorier för att premiera utveckling och förbättring.  

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016.