Varumärkesundersökning

Starka varumärken ger konkurrenskraft

Att ha ett starkt varumärke ger många fördelar, inte minst ekonomiska. Men att bli kundens självklara val är inte alltid lätt. En del i arbetat mot att förstå kundresan är varumärkesundersökningen. Den ger insikter i de rationella-, såväl som känslomässiga beslut som påverkar kundens val.

Säkra varumärket genom hela livscykeln

Origo Group erbjuder verktyg som identifierar de åtgärder som krävs i varumärkes olika faser (uppbyggnadsfas, tillväxtfas, mognadsfas och stagnation). Genom en varumärkesundersökning identifierar vi de aktiviteter som kan stärka varumärket och förlänga dess livscykel.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunde@origogroup.com

Peter Götenstedt

076-695 18 99
peter.gotenstedt@origogroup.com

Henrik Brandes

0708-99 97 95
henrik.brandes@origogroup.com

Helen Borgardt

0705-67 74 50
helen.borgardt@origogroup.com

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com

Maria Hildell

0709-58 10 30
maria.hildell@origogroup.com