Kund­undersökning

Varför göra en kundundersökning?

Våra kunders kunder är resenärer, elever, läsare, medarbetare, patienter, konsumenter, användare och medborgare. Vi vill hjälpa våra kunder att förstå dem. En kundundersökning ger dig svar på vilka behov, krav och förväntningar kunderna har på ditt företag/din organisation och de produkter och tjänster som erbjuds. Kundinsikter hjälper verksamheten framåt och är ett viktigt beslutsunderlag som ger konkret information om vilka actions som bör tas både när det kommer till operativa förbättringar och strategisk utveckling. Genom goda kundupplevelser säkerställs lönsamma affärer och nya affärsmöjligheter.

Vi på Origo Group hjälper stora och små företag att systematiskt mäta kundmöten genom hela kundresan i syfte att stötta verksamheter med agerbara beslutsunderlag.Våra kunder har höga kvalitetskrav och vi är måna om att skräddarsy lösningar efter behov och önskemål.