Kund­undersökning

KUNDUNDERSÖKNING OCH KUNDNÖJDHET HÄNGER IHOP

Vet ni vad era kunder har för önskemål, behov och förväntningar? Hur nöjda är de – vad är ert så kallade NKI – nöjd kund index? Dessa och andra viktiga frågor ger er våra kundundersökningar svaren på.

Säkerställ lönsamma affärer 

Kundundersökningar används för att ta reda på vilken relation ni har till era kunder och  vad de tycker om era produkter och/eller tjänster samt hur väl de uppfyller deras förväntningar. Genom våra strategiska kundundersökningar kartläggs viktiga KPI:er och ni får reda på de viktigaste drivkrafterna för att förbättra kundupplevelsen. Genom att komplettera med uppföljningar av operativa moment ges en förståelse för hela kundupplevelsen och underlag för både strategiska utvecklingsprojekt och löpande förbättringar.. En bra kundupplevelse ger nöjda och lojala kunder vilket i sin tur skapar långsiktig lönsamhet och hållbara affärer.

Vi är Origo Group

Upptäck Origo Live

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Lena Lovén Origo Group
peter götenstedt
Karin Hedelin-Lundén

Origo Group – helhetsleverantör av kundundersökningar

Vi vet att ett helhetsgrepp behövs för att nå framgång. Därför hjälper vi er med kundundersökningens alla delar.

Vi hjälper er att nå målen

 • Ökad kundnöjdhet med rätt ställda frågor: Med hjälp averfarna konsulter som har bred och djup erfarenhet av kundundersökningar som ställer rätt frågor som täcker in alla avgörande aspektier skapar vi underlag för att förbättra kundupplevelsen och öka kundnöjdheten.
 • Ökad insikt: Våra kundundersökningar ger er förståelse för era kunders situation, behov och drivkrafter. Ni får faktabaserade insikter som hjälper er att följa upp och öka er kundnöjdhet och kundens upplevelse av er genom hela kundresan.
 • Bred bild avkundupplevelsen: Vi kan hjälpa er att löpande och systematiskt följa hur nöjda era kunder är genom bland annat NKI – nöjd kund indexoch NPS – Net Promoter
 • Fördjupad bild av kundlojaliteten: Våra analysmodeller fokuserar på att se drivkrafter bakom era kunders lojalitet. Som en del i detta använder vi oss av ambassadörsindex, ett mått på rekommendationsvilja. Ett ambassadörsindex visar hur era kunder talar om ert företag. Det hjälper er att bland annat korrigera och aktivera potential i en effektiv säljkanal.
 • Högre effektivitet: Med rätt insikter om era kunder kan ni agera och lägga tid på rätt lösningar och aktiviteter som gör skillnad på riktigt.
 • Högre lönsamhet: forskning visar att hög kundnöjdhet ger högre lönsamhet direkt.

Vårt sätt att arbeta

 1. Vi utgår från er: Våra kundundersökningar tar alltid utgångspunkt i er vision, affärsidé, era mål och strategier och gemensamma värderingar. Vi mäter systematiskt era kontaktpunkter genom hela kundresan i syfte att effektivisera er verksamhet med agerbara beslutsunderlag.
 2. Vi frågar rätt frågor: Våra frågor baserar sig framför allt på forskning och på praktiska erfarenheter av vad som driver framför allt NKI – nöjd kund indexoch kundlojaliteten, NPS – Net Promoter
 3. Vi ger resultat i realtid: All data som kommer in förs över till och samlas på vår branschledande plattform Origo Live för att slutligen omvandlas till ett skräddarsytt beslutsunderlag som är tillgängligt i realtid för er. Allt för att ni så snabbt som möjligt ska kunna nå er önskade position på marknaden.
 4. Vi analyserar och ger tydliga resultat: Vi visar hur ni ligger till och presenterar våra slutsatser och rekommendationer på vad som eventuellt behöver åtgärdas eller utvecklas. Det handlar ofta om skräddarsydd research utifrån en viss situation. Här återfinns mått som CES, CXioch kundnöjdhet med ett visst moment, exempelvis ett köp från en hemsida eller användandet av en tjänst.
 5. Vi stöttar er i ytterligare tolkning: Vi agerar gärna bollplank och rådgivare till chefer och grupper som vill ha hjälp med att ytterligare tolka resultaten från kundundersökningen.
 6. Vi säkerställer action:Vi hjälper er att ta actions både när det kommer till strategisk utveckling och operativa förbättringar för att öka er kundnöjdhet och kundens upplevelser av er genom hela kundresan.

Kundundersökningens olika områden

Origo Group har lång erfarenhet av kundundersökningar inom både privat och offentlig sektor. Till hjälp har vi bland annat en egen fältorganisation och specialanpassade system. Vi tar hand om hela processen och ger alltid tydliga analyser och rekommendationer som hjälper er att agera utifrån de nyvunna insikterna. Vi utför exempelvis:

Våra erfarna konsulter och projektledare väljer de verktyg och metoder som är mest lämpade för att nå resultat. Det kan till exempel vara:

Case inom kundnöjdhet

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs mer

Särnmark Assistans

Särnmark Assistans har efter många års regelbunden mätning fått hela verksamheten att engagera sig i resultatet

Läs mer

Kundundersökning Mäklare – X-broker

Idag är konkurrensen i mäklarbranschen tuff. Den kanske viktigaste faktorn vid val av mäklare, oavsett om man säljer eller köper en bostad/tomt, handlar om kundnöjdhet.

Läs mer

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Läs mer

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

Läs mer

Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Läs mer