Kund­undersökning

Varför göra en kundundersökning?

En kundundersökning ger dels svar på vad kunderna anser om organisationen/företaget och dess verksamhet och dels på hur väl kundernas behov möts. En kundundersökning fungerar även som ett utmärkt verktyg för både kontroll och uppföljning, och dels som ett verktyg för identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter.

Att etablera ett operativt, kunddrivet arbetssätt i verksamheten

I en värld där kundupplevelsen påverkas och färgas av alla olika kontaktytor företagen erbjuder, är det viktigt att skapa starka insikter om var kundmötena påverkar upplevelsen. Vi på Origo Group hjälper kunder att systematiskt mäta kundmötena och kanalerna, i syfte att stödja verksamhetens olika delar med operativa och agerbara beslutsunderlag.

Genom att mäta och agera på kundnöjdheten på ett operativt plan, skapas ett starkt och kunddrivet arbetssätt som gör skillnad för upplevelsen av företaget och varumärket.

Nöjd Kund Index, NKI – skapa mer kundvärde över tid

I våra kundundersökningar erbjuds NKI – Nöjd Kund Index. NKI ger dig ett jämförbart och övergripande mått på hur nöjda dina kunder är. Analysmodellen baseras på statistiska sambandsanalyser och visar dig varför vissa kunder är mer nöjda än andra.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Peter Götenstedt

076-695 18 99
peter.gotenstedt@origogroup.com

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunden@origogroup.com

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com