Kund­undersökning

VARFÖR GÖRA EN KUNDUNDERSÖKNING?

Våra kunders kunder är resenärer, elever, läsare, medarbetare, patienter, konsumenter, användare och medborgare. Vi vill hjälpa våra kunder att förstå dem. En kundundersökning ger dig svar på vilka behov, krav och förväntningar kunderna har på ditt företag/din organisation och de produkter och tjänster som erbjuds. Kundinsikter hjälper verksamheten framåt och är ett viktigt beslutsunderlag som ger konkret information om vilka actions som bör tas både när det kommer till operativa förbättringar och strategisk utveckling. Genom goda kundupplevelser säkerställs lönsamma affärer och nya affärsmöjligheter.

Vi på Origo Group hjälper stora och små företag att systematiskt mäta kundmöten genom hela kundresan i syfte att stötta verksamheter med agerbara beslutsunderlag. Våra kunder har höga kvalitetskrav och vi är måna om att skräddarsy lösningar efter behov och önskemål.

En kundundersökning är en del av kundresan.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Våra kundundersökningar

Origo Group har lång erfarenhet av kundundersökningar inom både privat och offentlig sektor. Till hjälp har vi bland annat en egen fältorganisation och specialanpassade system. Vi tar hand om hela processen och ger alltid tydliga analyser och rekommendationer som hjälper er att agera utifrån de nyvunna insikterna. Vi utför exempelvis:

Våra erfarna konsulter och projektledare väljer de verktyg och metoder som är mest lämpade för att nå resultat. Det kan till exempel vara:

Kundundersökning –
detta får du hjälp att mäta

  • Förståelse för dina kunders situation, behov och drivkrafter
  • Hur ditt varumärke uppfattas; styrkor och svagheter
  • Hur nöjda dina kunder är och hur kundupplevelsen ser ut
  • Hur målgrupperna ser ut; kundsegmentering och karaktärisering

Kopplingen till lojala kunder

Det finns gott om lojala kunder som inte är nöjda samtidigt som det finns gott om nöjda kunder som inte är lojala, vilket tyder på att det finns andra faktorer än kundnöjdhet som driver lojalitet. Våra analysmodeller fördjupar bilden av kundlojaliteten och ser till orsaker bakom kundernas lojalitet. Som en del i detta har vi ambassadörsindex, ett mått på rekommendationsvilja. Ett ambassadörsindex visar hur dina kunder talar om ditt företag – du korrigerar och aktiverar potential i en effektiv säljkanal.

Få resultaten i branschledande systemet OriGoLive

Både genomförande, resultatredovisning och analys sker i vårt branschledande system OriGoLive. Här samlas och skräddarsys all data för att passa in på dina krav på exempelvis layout och innehåll. OriGoLive kan hantera stora mängder data och omvandla det till tydliga, visuella dashbords. Rapporteringen sker i realtid med hög grad av automatisering.

Gör en snabb pulsmätning – få svar i realtid

Det blir mer och mer populärt med korta och täta uppföljningar och därför erbjuder vi effektiva pulsmätningar som kan vara ett bra komplement till andra kvalitetsmätningar. Med våra verktyg kan du i realtid få feedback och svar från exempelvis kunder eller medarbetare.

Case inom kundnöjdhet

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs mer

Särnmark Assistans

Särnmark Assistans har efter många års regelbunden mätning fått hela verksamheten att engagera sig i resultatet

Läs mer

Kundundersökning Mäklare – X-broker

Idag är konkurrensen i mäklarbranschen tuff. Den kanske viktigaste faktorn vid val av mäklare, oavsett om man säljer eller köper en bostad/tomt, handlar om kundnöjdhet.

Läs mer

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Läs mer

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

Läs mer

Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Läs mer